28 Kasım 2013 Perşembe

İbnü'l Heysem'in Biyografisi


 • Modern optiğin kurucusu gözü ile bakılan İbnü'l Heysem optik bilimine matematiksel yani günümüz deyimiyle modern metotlarla yaklaşabilen ender düşünürlerden biridir. O, ele aldığı problemlere ilişkin olarak oluşturduğu çözüm önerilerini ve bu önerilerden elde ettiği sonuçları, niceliksel fizikte bugün de kabul edildiği anlamda matematiğe dayandırarak yorumlamış olmasıdır.
Tam adı Ebü Ali el-Hasan İbnü'l-Hasan İbn'ül Heysem'dir. Orta Çağ Avrupası'nda Al-Hazen, Al Hacen veyahut Al-Haitam olarak bilinir. Basralı olmasından dolayı el-Basri, Mısır'da yaşamasından dolayı da el-Mısri olarak da anılmıştır kimi zaman. İbnü'l Heysem için zamanın bibliyografçıları tarafından Basralı mühendis olarak söz edilmekteymiş. Mısır Fatımi hanedanından halife el-Hakem'in Basralı bu mühendisin şöhretini duymasının ardından Nil nehrinin taşmasından dolayı oluşturduğu zararları önlemesi için Mısır'a çağırmıştı. Ancak bu zararları önleyemediği için hükümdarın gözünden düşmüş. Bunun üzerine ömrünün bundan sonraki kalan kısımlarında sessiz kalmayı yeğleyip, yaptığı araştırmaları yayınlamamış. Bu süre zarfı içinde Eukledis'in, Ptolemaios'un, Theodosius'un, Menelaus'un, Apollonis'in ve Galenos'un çalışmalarını incelemiş ve bu çalışmaları çoğaltarak da geçimini sağlamıştır.
Mantık, ahlak, politika, şiir, müzik, teoloji, optik, astronomi ve matematik alanlarında yaklaşık 90 eseri mevcuttur.


Kaynaklar
 • Modern Optiğin Kurucusu: İbn'ül Heysem,Hüseyin Gazi TOPDEMİR,AKM Yayınları - Bu yayında İbn'ül Heysem hakkında herşey detaylı incelenmiştir.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Haytham                                                                                      


  ALINTIDIR

   0 yorum:

   Yorum Gönder