10 Kasım 2013 Pazar

Kuran'ın Kaynaklarına Dair İddialara Cevaplar


1. Kuran, Tevrat ve Eski Sümer Metinleri'nin Benzerliği

Gayrimüslimlerin, İslam hakkında en çok dile getirdikleri konulardan biri de Kuran'ın kaynakları hususudur. Gayrimüslimler daha çok Kuran'ın Tevrat ve eski Sümer metinleri ile benzerliklerini öne sürerek Kuran'ın eski metinlerden kopyalandığını iddia ederler. Bu iddia, İslam'a karşı pozitif bir argüman niteliği taşımaz. Çünkü Kuran'ın iddiası da bu benzerliklerin olmasını gerektirir.

Kuran'da Allah'ın her kavme elçi gönderdiği ifade edilir. Bu sebeple eski metinlerde az çok vahiy kalıntısı olması gerekir. Bu kalıntılardaki ifadelerle Kuran ifadeleri arasında benzerlik olması, din için bir sorun değildir. Aksine dinin iddiasını destekleyen bir veri olarak bile kabul edilebilir.

Kısaca, Kuran ve Kuran öncesi bazı metinlerdeki benzerlikler iki yönlü yorumlanabilecek bir husustur. Gayrimüslimler, Kuran'ın eski metinlerden derlenerek oluşturulduğunu iddia ederken, Müslümanlar da eski metinlerde Allah'ın vahyinin kalıntılarının olmasının garip değil aksine -dinin iddiasına göre- "beklenmesi gereken" bir durum olduğunu söyler. Ben ise bu iki iddiadan Kuran'ın iddiasının daha rasyonel olduğunu savunuyorum.

Kuran ile Sümer metinleri arasında birçok benzerlik olduğu doğrudur. Fakat bu durum Kuran'ın iddiasını destekler. Çünkü Sümerce, en eski yazı dillerinden biridir ve 1. yüzyılda tamamen unutulmuştur. Sümerce, ancak 19. yüzyılda tekrardan çözülebilmiştir. [1] Kuran'ın izafe edildiği Muhammed ise 7. yüzyıl'da Arabistan'da yaşayan bir şahıs olduğu için (1) yaklaşık 1000 yıldan fazla süredir toprak altında kalmış olan Sümer metinlerini bulması, (2) metinleri bulduktan sonra bir dil bilimci gibi 1000 yıl önce unutulmuş Sümer dilini çözmesi, (3) sonrasında bu bilgileri derlemesi imkansız gözükmektedir. Bu sebeple Kuran'ın Sümer metinlerindeki birçok olayı birebir aynı olarak anlatıyor olması Kuran'ın iddiasını destekler niteliktedir.

2. Kuran'daki Bilimsel Gerçeklikler, Kuran'dan Önce Biliniyor muydu?

Kuran'da birçok bilimsel gerçeklik mevcuttur. Gayrimüslimler, Kuran'daki bilimsel gerçekliklerin Kuran ortaya çıkmadan önce bilindiğini iddia etmektedirler.  

Bu iddia her yönüyle tutarsızdır. Öncelikle Kuran'da bilimsel gerçekliklerin olması, bu gerçekliklerin Kuran'dan önce de bilindiğinin söylenmesiyle geçiştirilemez. Bu iddiayı dillendiren kişiler (1) Muhammed'in bütün bilimsel gerçeklikleri nasıl derleyebildiğini, (2) yanlış hipotezleri nasıl eleyebildiğini ve nasıl hep doğru bilgileri kopyalayabildiğini, (3) Dönemin Arap-Pagan toplumundaki binlerce hurafeden neden bir tanesini bile Kuran'a almadığını açıklamak zorundadırlar.

Muhammed'in yetiştiği toplum, Gayrimüslimlerin resmettikleri şekilde tektanrılı inancın yaygın olduğu, sürekli Tevrat'ın okunduğu ve çevirilerin yapıldığı bir toplum değildir. Muhammed, paganist bir kültürde yetişmiştir. Paganist kültürde, Evren'in başlangıcına atıf yapılmaz. Evren sonsuz olarak kabul edilir. Binlerce hurafe ve bilimsel olarak yanlış hipotez bulunmaktadır. Tevrat'a karşı bir sempati duyulmaz, Tevrat Araplar arasında sık okunan bir kitap değildir. Yahudiler ile sık sık sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebeple Muhammed'in Tevrat'ı okuyup okumadığı da tartışmalıdır. Arap toplumu, bilimsel gelişmelerden oldukça uzaktır. Yunanca eserler o dönemde daha çok Arabistan'da değil İran civarında çevrilmektedir. Fakat bu çeviriler de sınırlıdır ve daha çok Aristo'nun yanlış hipotezlerini içerir.

Kuran'ın içerdiği bilimsel gerçeklikleri barındıran diğer kitaplardan hiçbiri (1) çelişki içermediğine dair geniş bir literatüre, (2) insanlar tarafından değiştirilmediği ve korunduğu iddiasına, (3) bütün iddialarının bilimle uyumlu olduğuna dair bir söyleme sahip değildir. Fakat Kuran bütün bu özelliklere sahiptir ve bu cihette diğer metinlerden çok daha kıymetli bir konumdadır.

Dipnot: Bu yazı taslak halindedir. Yakın zamanda güncellenebilir.


[1] Sümercenin tarihi hakkında kapsamlı bilgi için bkz: Vikipedi Sümerce Maddesi http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmerce


0 yorum:

Yorum Gönder