25 Kasım 2013 Pazartesi

Miras Ayetlerinde Matematiksel Hata Var Diyenlere Hodri Meydan !


Kuran-ı Kerimin Allahın sözü olduğu gerçeği gün gibi açık olduğu halde, ateistler tarafından “körü körüne ateizm” düsturu gereği Kuranda çelişki aranır. Çoğu zaman cevap verilmeyecek kadar saçma ve tutarsız olan iddiaların en çok dillendirileni Nisa Suresindeki miras ayetlerinde matematiksel hata var iddiasıdır. İddia genel olarak Türkiyede ki ateist önderlerden tarafından dillendirilmiştir. Daha sonra – sözüm ona – bu büyük buluş ateistler tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Bugün hangi ateist kitabı okusak, hangi ateist siteyi incelesek bu iddia sık sık dile getirilir. Bu kadar saçma ve akılsız bir iddiaya ateistlerin kitle halinde inanmaları gerçekten bir mucizedir. Bu Allahın bir mucizesidir. Allah Kuranda ateistlerin bu özelliğini şöyle açıklıyor: Ve (yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde: "Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara Suresi / 13 ) 

Ateist çevreler Nisa suresi 11 – 12 . ayetlerinde – altı çizili - belirtilen miras ayetlerinden yola çıkarak şunları iddia ediyor: Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir'dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. ( Nisa Suresi / 11) Eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa, -onunla yapacakları vasiyetten ya da (ayıracakları) borçtan sonra- bu durumda bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların (kadınlarınızın)dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın)dır. (Yine bu hükümler,) Edeceğiniz vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup erkek veya kız kardeşi bulunursa onlardan her biri için altıda bir vardır. Eğer bundan fazla iseler, bu durumda -kendisiyle yapılan vasiyette ya da (varsa) borçtan sonra- üçte bir'de -zarara uğratılmaksızın onlara ortaktırlar. (Bu size) Allah'tan bir vasiyettir, Allah, bilendir, (kullara) yumuşak olandır. ( Nisa Suresi / 12) “Varsayalim ki, bir adam öldü ve geride üç kiz evlat, bir ana, bir baba ve eşini birakti.. Yukaridaki ayetlere göre miras paylaşimi şöyle olacaktir: Üç kiz evlata mirasin 2/3'ü, ana ve babanin her birine 1/6, karisina 1/8 kalacaktir. Bu durumda, matematik yapalim: (2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 ) 27/24 1,125 bulunur! (1,0 olmasi gerekirdi) Bu sonuç oranların hatalı olduğunu göstermektedir çünkü mirasın %112,5 i mirasçılara dağıtılır. Böyle %100'ün üstünde bir dağıtım yapmak imkânsızdır. ” 


Bu iddianın cevabına geçmeden önce şunu belirtelim; ateist önderler ve takipçileri matematik bilmeyebilirler. Bu gayet doğaldır. Herkes matematik bilecek diye bir kural yoktur. Fakat bu kişiler hiçbirşey bilmiyorlarsa bile kendi kendilerine şu soruyu sormaları gerekmezmiydi. “Madem ortada bir matematiksel hata var neden doğrusunu yazmıyoruz?” Her matematiksel hatanın bir doğrusu, bir düzeltmesi vardır. Öyleyken ateistler ayetteki – kendince hatalı - kesirlerin yerine doğrularını yazsaydı olay tümden çözülür böylece Kurandada bir hata ve çelişki bulunmuş olurdu. 

Fakat bizde defaten ateistlere ayetlerde matematiksel hata varsa doğrusunu yazın 50.000 ytl ödül ve ateist olma garantisi verelim dediğimiz halde buna yanaşan olmamıştır. Buna cesaret edememeleri çok doğaldır çünkü ayetlerde matematiksel hata yoktur. İlkokulda matematik dersinde az çok kesirler konusunu görmüş bir kişi bilir ki 2 den fazla kesrin her kombinasyonda toplamında 1 i vermesi imkansızdır. Örneğin 4 adet kesirin toplamında 1 i verdiğini düşünelim. Bir başka toplama işlemine bu kesirlerden herhangi biri katılmazsa sonuç 1 den eksik çıkar. Yine 4 kesirden 3 ünün toplamı 1 i verse 4. kesirin toplama işlemine katılması halinde sonuç doğal olarak 1 den yüksek çıkacaktır. Ateistlerin örneği üzerinden hareket edersek, bu kişiler hata bulduğunu vehmettiği kesirlerin toplamını 1 olacak şekilde değiştirse, bu seferde aynı örnekte annesi ölmüş bir kişinin mirasında 1/6 oranında eksik çıkacaktır. Sonuç olarak matematiksel hata sandığı kesirlerin yerine hangisini koyarsa koysun, kaç sene uğraşırsa uğraşsın sonuç değişmiyecektir. Çünkü ayetlerde ne matematiksel bir hata vardır nede hataya yol açabilecek matematiksel bir önerme vardır. Hata sandıkları paydaları eşitleyerek 1 e ( Bütüne ) ulaşma yöntemi ise matematiğin bizzat kendisidir. 

Ateist önderlere ve o ne derse ona inanmaya hazır takipçilerine tavsiyemiz en kısa zamanda bir ortaokul matematik kitabı edinmeleri ve kesirler konusunu öğrenmeleridir. 


0 yorum:

Yorum Gönder