27 Ekim 2013 Pazar

Tüm Dinler Mitolojilerden mi Çıkmıştır ?

İddia: '' Putperestlik inancına göre sadaka,yardımseverlik,iyilik yapanları mükhafatlandırılacakları vardır. Göktanrı dinine baktığımız da kötülük yapanların ateşten elbiselerin giyeceği anlatılır.Tek Tanrılı yahut çok Tanrılı dinlerin hepsinde ateş ve cennet vardır. Bunların hepsinde özellikle putperestlikte en önemli ibadetin Tanrının önünde diz çökme olduğu hatta buna benzer pek çok insan motifleri vardır. Mağaralarda namaza benzer insan eyilişlerini anlatan eserler mevcuttur karşısında pek çok uzullu Tanrılar vardır. Bu benzerlik nereden geliyor? O zaman İslamın özü bir değil diğer dinlerden etkilenmiş hatta onların karmasıdır.''


Cevap: Yeryüzündeki ''tüm dinlere'' bakarsak aşağı yukarı hepsi birbiriyle iç-içedir hatta kabaca hepsi birbirinin kopyası gibi görünür. Bu durumun iki türlü izahı mümkündür:

1) Aslında hiçbir zaman gerçek bir din olmamıştır, hepsi birbirinden türemiştir.

2) Allah'ın ilk insandan bu yana insanlara emrettiği bir tek din vardır, bu din zaman zaman insanlarca saptırılmıştır; Bu sapmalar sonunda ''gerçek dine'' büyük oranda benzeyen ama kenarından köşesinden farklılıkları olan diğer dinler (inanışlar) türemiştir.

Anlatımı daha kolay kılmak için basit bir örnek vereyim:

Kelime üretme oyununu bilmeyenimiz yoktur: Başlangıçta bir kelime söylenir, devamında tek harf eklenir - değiştirilir veya çıkartılır başka bir kelimeye dönüştürülür. 
Örneğin esas kelimemiz ''ara'' olsun:Ara - Kara - Karar - Yarar - Yara... vs.Özüne baktığımızda tüm kelimelerin esası ''ara'' sözcüğüdür ve tüm kelimeleri bu sözcükten türettik.Simdi bu örneği dinlere uyarlayalım; Allah tarafından insanlara emredilen dini, yani İslam'ı(Al'i İmran:19) ''Ara'' sözcüğüne diğer dinleri ise bu sözcükten türeyen kelimelere benzetirsek anlatmaya çalıştığım şey daha bir netlik kazanır zihninizde.


Bakınız Alemlerin Rabbi din çeşitliliği için neler diyor:

İncil'deki değişim: 
''...Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin.Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır...'' (Nisa: 171)


Tevrat'taki değişim:
''O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak 
gönderdik ....'' (Maide: 46)


Ve çok daha öncesindekilerin değişimi:


"Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" diye Nûh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsâ'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslam dini), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.'' (Şura: 13)


Kaldı ki yine Kur'an'da adı geçen 25 peygamber dahil (hadislerdeki) 124 bin Peygamber'in çok büyük bir kısmının farklı zamanlarda farklı kavimlere gönderildiği gerçeğini de göz önünde bulundurursak (Nahl:36) Peygamberlerin vefaatlarından sonra gönderilen dinin özünden saptırılıp, başkalaşması; başkalaşırken de özünde hala bir şeyler barındırması ve bu yüzden yeryüzündeki tüm dinlerin birbirine benzemesi çok normaldir ve bu bir çelişkiye 

değil hak dinin ''İslam'' olduğuna apaçık bir kanıttır.


Beşer uydurması birçok alakasız dinin olduğu da bir gerçektir ve bunlar içlerinde tamamen çelişkilerden ibarettir.


Toparlayacak olursak: Aslında insanlara vaaz olunan tek bir din vardır; Diğer tüm dinler bu dinin değiştirilmiş/saptırılmış halidir bu yüzden hepsi birbirine benzer.

0 yorum:

Yorum Gönder