21 Ekim 2013 Pazartesi

Allah mı Bizi Saptırıyor ?


  • İddialar şu ayetler üzerinden gidiyor :
Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(14 / İBRÂHÎM - 4)

Âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki birtakım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.'(6 / EN'ÂM - 39)


Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. (16 / NAHL - 93)  • Öncelilkle Kuran, ayetlere indirgenerek yorumlanacak bir kitap değildir. Kuran, bütünseldir. Kendi kendini cevaplar. Bir surenin başında ayeti, kitabın sonundaki surenin ortasında açıklayabilir. 


Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkâr etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir. (39 / ZÜMER - 7) 


Allah razı olmadığı şeyi mi dileyecek ? Kuran'a karşı kullanılan bu önerme mantıklı mı ? 

Allah sen küfre sap, sen gel cennetliksin demez. Allah'ın sıfatlarından birisi de ''adil'' olmasıdır. Ben küfre doğru gidersem, Allah benim istediklerimi yaratır o an. Herkese istediğini verir, onun için öyle diler. Allah dilemezse ben bu yazıyı bile yazamam.

  • Allah dilemezse hiç bir şey olmaz diyoruz.

1 - Benim şimdi bunları yazmamı Allah mı diliyor ?

2 - Ben yazmak istiyorum da mı Allah diliyor ?


1. önermeyi kabul edersek özgür iradem ortadan kalkar.

Cennet ve cehennem mantıksız olur. Herkesin nereye gideceği bellidir bir senaryoyu oynuyorum deriz. Fakat Kuran yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız diyor yani 2. önerme kabul edilir.  • Kuran'da her insanın kendi yaptıklarından sorumlu olacağı belirtilir.

O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda? ''Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der. (Fecr 23-24)

Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür (Zilzâl, 99/7-8)Sonuç olarak herkes kendi yaptıklarından sorumludur. Ne ekersen onu biçersin.0 yorum:

Yorum Gönder