14 Ekim 2013 Pazartesi

Hz. Aişe'nin Evlenme Yaşı


Hz. Aişe, Hz. Muhammed peygamber olmadan 6 yıl önce doğmuştur. Yani Hz. Muhammed 6 yaşında istedi iddiası geçersizdir. Hz. Muhammed peygamber olduğunda ( M.S 612. yıl )  Hz. Aişe 6 yaşındaydı, Hz. Aişe'nin evlenme isteğini ortaya koyması, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin gelişinden tam 10 yıl sonradır. Yani Hz. Aişe 16 yaşında istenmiştir ve Hz. Muhammed ile nikahlanması istenmesinden 3 yıl sonradır.

          Hz. Aişe r.a., Keşşaf 4/285, Cevad Ali el Mufassal 3/519 daki beyanında, Fillerle gelen ordunun, bozgundan sonra Mekke'de kalan, büyük filinin sürücüsü ve bakıcısı Üneys’in, kör ve kötürüm olduklarını ve oturarak karınlarını doyurduklarını gördüğünü   ifade ediyor. Bu iki şahsın Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberlik görevi verilmeden önce öldüğü hesaba katılırsa, Hz. Aişe r.a.nın o günlerde en azından 5-6 yaşında olması gerekir.


Hz. Aişe r.a.nın emsali olan kızların ve erkeklerin evlendikleri yaşın  tespitinde de fayda var. Hz. Hafsa, Hz. Safiye, Hz. Cevriye ve Hz. Aişe’nin Ablası Esma r.a. 18 yaşında evlenmiştir. Fatıma r.a. anamız 18 yaşında evlenmiştir. Hz. Ali r.a. 22 yaşında evlenmiştir. Cübeyr b. Mutim 19 yaşında nişanlanmıştır. Hz. Peygamber s.a. 25 yaşında evlenmiştir. Bunlar, bu konuda zikrettiğimiz delilleri teyit etmektedir.


Bir diğer gerçek ise Hz. Aişe'nin ablası ile ilgilidir. Hz. Aişe'nin ablası Hz. Esma hicret sırasında 27 yaşında olmasından hareketle, ablasından 10 yaş küçük olan Hz. Aişe'nin en az 17 yaşında olduğudur. Hz. Aişe' de hicretin 2. yılında evlendiğine göre  göre 19 yaşındaydı.  (el-Mesudi, Murucu’z-Zeheb,II,309; İbni Asakir, Teracimu’n-Nisa, 9,10,28; et-Tebrizi, el-İkmal, III, 610)


          Mevlana Şiblinin Asr-ı Saadet isimli kitabının  2/1010 sayfasında da, Hz. Aişe r.a.nın hicret sırasında 17 yaşında olduğu zikredilmektedir. Hicretin 2. yılında evlendiğine göre yaşı 19 dur.Hz. Aişe'nin erkek kardeşi Hz. Abdurrahman ile arasında 1 yaş fark vardı. Hz. Abdurrahman Bedir Savaşı sırasında 20 yaşındadır. Hz. Aişe, Bedir Savaşı'ndan sonraki Şevval ayında Hz. Muhammed ile evlenmiştir. 
Ayrıca Hz. Aişe bir çok hadis iletmiştir ve İslam hakkında önemli bilgiler aktarır. 9 yaşında kişinin bunları bilmesi, bu şekilde konuşması imkansızdır.Sonuç olarak evlendiğinde 19 yaşlarındaydı. 

 Hz. Ebubekir ve Ömer, Peygamber efendimizden (s.a.v) kızı Hz. Fatıma’yı (s.a) istediler. Peygamber efendimiz (s.a.v) onlara “Fatıma’nın yaşı daha küçüktür” buyurarak geri çevirdi.
Musnedi Ahmed bin Hanbel, c.5, s. 359 


0 yorum:

Yorum Gönder