14 Ekim 2013 Pazartesi

''İnanmak İçin Bir Delilim Yok''


HZ.MUHAMMED...

 • Nasıl gezegenlerin yörüngeleri olduğunu bilebilir ?(Zariyat Suresi, 7)(Enbiya Suresi, 33)
 • Nasıl tüm gökcisimlerinin uyum içinde hareket ettiğini bilebilir?(Mülk Suresi, 3)
 • Nasıl Big bangin ilk saniyelerinde başlayan ayrılmayı bilebilir ?(Enbiya Suresi, 30)
 • Nasıl Evrenin genişlediğini bilebilir ?(Zariyat 47)
 • Nasıl Evrenin yokdan varolduğunu bilebilir?(Enam Suresi, 101)
 • Nasıl Evrenin sonunun olduğunu [BİG CRUNCH](Enbiya Suresi, 104)
 • Nasıl Dünyamızı Koruyan atmosferi ve eletromanyetik alanlar olduğunu bilebirl?(Enbiya Suresi, 32)
 • Nasıl Ayın yörüngesinin hurma dalını taklit ettiğini bilebilir ?(Yasin Suresi, 39)

BUNLAR SADECE ASTRONOMİ İLE İLGİLİ GAYBİ HABERLER

 • Muhammed savNasıl Atmosferin Katmanlarını bilebilir ?(Bakara Suresi, 29)(Fussilet Suresi, 11-12)
 • Nasıl Dağların bu akdar sabit ve depremi engelleiyci özelliği olduğunu bilebilir ?(Enbiya Suresi, 31) (Nebe Suresi, 6-7)
 • Nasıl yağmurun evrelerini bilebilir ?(Rum Suresi, 48)
 • Nasıl denizlerin birbirine karışmamasını bilebilir ?(Rahman Suresi, 19-20)
 • Nasıl denizlerin derinliklerindek iç dalgaları bilebilir ?(Nur Suresi, 40)
 • Nasıl yeryüzünün katmanları olduğunu bilebilir?(Talak Suresi, 12)
 • Nasıl dağların aslında hareket ettiğini bilebilir ?(Neml Suresi, 88)

BUNLAR SADECE JEOLOJİ İLE GAYBİ HABERLER

 • Nasıl hareketlerimizin kaynağı olan bölgeyi(beyni) bilebilir ?(Alak Suresi, 15-16)
 • Nasıl İnsanın insanın çamurdan oluştuğunu bilebilir ?(insan dokusnun %95 i çamurdaki elemnentlerden oluşur)(Saffat Suresi, 11)
 • Nasıl İnsan organlarının gelişim sırasını bilebilir ?(Mü'minun Suresi, 78)(Nahl Suresi, 78) (En'am Suresi, 46)(İnsan Suresi, 2)
 • Nasıl Balın besin değeri en yüksek besinler arasında bulunduğunu bilebilir ?(Nahl Suresi, 68-69)
 • Nasıl besin döngüsünü bilebilir ?(Enam Suresi, 95)
 • Nasıl uykudayken aslında kulaklarımızın duyduklarımızı bilinçaltına sakladığını bilebilr?(Kehf Suresi, 11)
 • Nasıl parmak izlerinin bu kadar komplex olduğunun üstünü çizebilir ?(Kıyamet Suresi, 4)
 •  
BUNLAR SADECE BİYOLOJİ İLE GAYBİ HABERLER


Muhammed sav

• Nasıl Firavunun cesedinin korunucağını bozulmayacağını bilebilir?{Mısır Kraliyet müzesinde 2.ramses yatar}(Yunus Suresi, 90,91,92)

• Nasıl Bizansın perslerle savaşının sonucunu bilebilir ?{http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma-Pers_Savaşları}(Rum Suresi, 1-4)

• Nasıl Mekkenin fethini bilebilir ?{http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke%27nin_Fethi}(Fetih Suresi, 27)

• Nasıl Firavunun en yakın adamı ve sağ kolu olan hamman ı bilebilir ?{incilde hamman adı geçer. http://www.youtube.com/watch?v=ZTo74OKjlPEhttp://www.youtube.com/watch?v=ns-cC-Enejw}(Kasas Suresi, 38)

• Nasıl Musa zamanında hükümdara " firavun " Hz. Yusuf zamnındaki hükümdara da sultan ,kral denilidiğini bilebilir ?{http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/josephdetail.html;http://www.islaam.com/Article.asp?id=40}(Yusuf Suresi, 50)

• Nasıl Helak edilmiş İrem şehrini ve devasa sutünlarını bilebilir ?{http://www.youtube.com/watch?v=e_UmHu-cll0}(Fecr Suresi, 6-8)

• DAHA VAR TARİHSEL MUCİZELER AMA AYRINTILI VE ÇOK UZUN O YÜZDEN BURDA DURACAĞIZ

BUNLAR SADECE TARİH İLE GAYBİ HABERLER

Muhammed sav• Nasıl insanların hayatını en çok kolaylaştıran elementin aslında Süpernovalardan geldiğini bilebilir ?(Hadid Suresi, 25)

• Nasıl Atom altı parçacıkların çiftlerinin olduğunu bilebilir ?(Her parçacığın zıt yükte bir antiparçacığı vardır)(Lokman Suresi, 10) (Taha Suresi, 53) (Yasin Suresi, 36)

• Nasıl zamanın aslında göreceli olduğunu bilebilir ?(Secde Suresi, 5)(Mearic Suresi, 4)

• Nasıl Kurandaki bu matematiksel düzeni kurabilecek zekaya sahip olabilir ?{ve neden (bunu biliyorsa) yaşadığı süre içinde bunu halka açıklamzKuranda çoğu kelimelerin (örnğin cennet 77 cehennem 77 )zıt anlamlısısla eş sayıda yada 2 katı adedince geçmesi}http://kuranvebilim.com/k_mucizeleri/mate1.htm


BUNLAR SADEECE FİZİK VE MATEMATİKSEL GAYBİ HABERLER

0 yorum:

Yorum Gönder