15 Ağustos 2013 Perşembe

Kuran'a göre Dünya düz mü?

        Ateist sayfalarda dolaşırken yığınla iddia görüyorum. Kuran'ın çelişkilerle dolu bir kitap olduğu dillendiriliyor sürekli. Bugün o iddialara açıklık getirmeye çalışacağım.

         Allah Kuran'da sık sık vurgulayarak düşünmemizi istiyor. Üstün körü okuyup, anlayamayıp işin içinden çıkamayınca 'çelişki' diye tek kalemde silmemizi değil. İnsanda diğer varlıklardan farklı olarak fikir vardır. İnsan fikir üretebilen tek canlıdır. Ayetleri okuyup farklı fikirler atabilen canlı da insandır.

        Şimdi asıl konumuza dönelim. Dinsiz kesim Kuran'dan bir çelişki diyerek, Kuran Dünya' yı düz olarak tasvir ediyor diyorlar.

Bazı ayetleri dayanak olarak gösteriyorlar. 


Ve yeryüzüne, nasıl düzleştirilmiş (bakmıyorlar mı)? -Gaşiye - 20

Bu ayette görüldüğü gibi ''YER YÜZÜ'' diyor. Yuvarlak cisim olduğu söylenmiyor bu ayette ve düz bir cisim olduğu da söylenmiyor. Sadece 'yeryüzünden' bahsediyor. Yeryüzü, yuvarlak bir cisim olsa dahi düzleştirilebilir. Buradaki ince fark yufka gibi açmak manasında kullanılmamasıdır.Bundan sonra Kuran'dan Dünya'nın yuvarlak olduğunu gösteren ayetlere bakalım.


Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. Çıkamazsınız, ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz.? (Rahman: 33)


Ayetteki ‘kuturlar’ tabiri bilindiği gibi çaplar demektir. Çap, yuvarlak bir şekil olduğuna göre, hem göklerin, hem dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılır.


Einstein’e göre, kainatta her şey, kainata tabi olarak küreseldir. Ondan yediyüz sene önce yaşamış olan Muhyiddin ibn Arabî ise, Fütuhatın birinci cildinde aynen şöyle der: “Allah, kemal sahibidir. Kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır.” Mükemmel şekil küredir. Onun için Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır.

“Bundan sonra arzı yapıp düzenledi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı.” (Nâziât: 31-31) “Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar” (Zümer: 5).
Ayetlerindeki ‘daha’ fiili yapıp düzenlemek’ anlamına geldiği gibi ‘deve kuşunun yumurtlama yeri, udhiyye, uhuvve, yuvarlak taş ve ceviz atmak’ anlamına gelen dahu’ mastarıyla da alakalıdır. Arapça’da bir fiilin iki değişik anlama gelebilmesi özelliğinden faydalanılarak, Dünya’nın yuvarlak olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca ikinci ayette “dolamak” diye tercüme edilen Arapça ‘tekvir’ kelimesi, yuvarlak şekilde sarmak manasına gelir. Bu ayette de, gece ve gündüzün oluşmasına, Dünya’nın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir.


“Gece de bir alamettir onlara. Ondan gündüzü soyar çıkarırız”(Yâsîn: 37.) 
“Soyup çıkarmak” fiilinin Arapça’sı olan ’sehl’ kelimesinin “yuvarlak bir şeyi soymak”tır. Türkçe’de de hayvanların derilerinin soyulduğu yere ’salhane’ (selhhane) denir.


''Onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmüyorlar mı?'' (Muhammed suresi 24) 

 ''Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.'' (Nisa suresi 82.) 

''Muhakkak ki biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkârcılıkta ısrar ederler.'' (İsra suresi 89)

1 yorum:

İbrahim ŞEN dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.

Yorum Gönder